Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 098*1234

Sim Năm Sinh 1986

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0364.87.1986 1.830.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0385.73.1986 1.830.000 50 Đặt mua
3 Viettel 0354.02.1986 1.830.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0376.93.1986 1.830.000 52 Đặt mua
5 Viettel 0374.31.1986 1.830.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0396.37.1986 1.830.000 52 Đặt mua
7 Viettel 0869.65.1986 4.410.000 58 Đặt mua
8 Viettel 0334.81.1986 1.175.000 43 Đặt mua
9 Viettel 0327.3.2.1986 2.000.000 41 Đặt mua
10 Viettel 0866.39.1986 6.000.000 56 Đặt mua
11 Viettel 0379.30.1986 2.940.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0978.53.1986 5.260.000 56 Đặt mua
13 Viettel 0867.19.1986 5.200.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0398.65.1986 2.000.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0346.95.1986 1.475.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0325.25.1986 5.260.000 41 Đặt mua
17 Viettel 03333.1.1986 9.500.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0376.49.1986 1.100.000 53 Đặt mua
19 Viettel 03421.3.1986 2.000.000 37 Đặt mua
20 Viettel 0338.13.1986 2.500.000 42 Đặt mua
21 Viettel 035.575.1986 2.000.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0968.43.1986 6.000.000 54 Đặt mua
23 Viettel 0866.57.1986 3.450.000 56 Đặt mua
24 Viettel 0869.75.1986 3.000.000 59 Đặt mua
25 Viettel 039.445.1986 1.175.000 49 Đặt mua
26 Viettel 0356.45.1986 1.325.000 47 Đặt mua
27 Viettel 0327.39.1986 1.600.000 48 Đặt mua
28 Viettel 0325.91.1986 2.500.000 44 Đặt mua
29 Viettel 034.410.1986 4.000.000 36 Đặt mua
30 Viettel 086.585.1986 6.000.000 56 Đặt mua
31 Viettel 0396.73.1986 4.500.000 52 Đặt mua
32 Viettel 0366.56.1986 5.850.000 50 Đặt mua
33 Viettel 0377.46.1986 1.400.000 51 Đặt mua
34 Viettel 0328.5.1.1986 1.500.000 43 Đặt mua
35 Viettel 037.206.1986 5.000.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0364.52.1986 4.000.000 44 Đặt mua
37 Viettel 0325.27.1986 2.000.000 43 Đặt mua
38 Viettel 0344.74.1986 1.175.000 46 Đặt mua
39 Viettel 0389.64.1986 1.490.000 54 Đặt mua
40 Viettel 0363.98.1986 6.180.000 53 Đặt mua
41 Viettel 0353.58.1986 3.600.000 48 Đặt mua
42 Viettel 0337.20.1986 1.175.000 39 Đặt mua
43 Viettel 0969.20.1986 5.270.000 50 Đặt mua
44 Viettel 0359.27.1986 2.000.000 50 Đặt mua
45 Viettel 0962.88.1986 25.000.000 57 Đặt mua
46 Viettel 0344.53.1986 1.100.000 43 Đặt mua
47 Viettel 0971.73.1986 7.020.000 51 Đặt mua
48 Viettel 086.219.1986 5.690.000 50 Đặt mua
49 Viettel 0377.85.1986 1.500.000 54 Đặt mua
50 Viettel 0357.50.1986 1.175.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0976.49.1986 6.900.000 59 Đặt mua
52 Viettel 0869.82.1986 4.410.000 57 Đặt mua
53 Viettel 0344.27.1986 1.175.000 44 Đặt mua
54 Viettel 0335.07.1986 2.690.000 42 Đặt mua
55 Viettel 03.27.06.1986 6.000.000 42 Đặt mua
56 Viettel 0394.52.1986 1.480.000 47 Đặt mua
57 Viettel 0963.01.1986 8.170.000 43 Đặt mua
58 Viettel 0333.81.1986 4.000.000 42 Đặt mua
59 Viettel 0353.26.1986 1.325.000 43 Đặt mua
60 Viettel 0353.74.1986 1.100.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status