Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 098*1234

Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.44.2013 700.000 23 Đặt mua
2 Viettel 0352.62.2013 700.000 24 Đặt mua
3 Viettel 0357.95.2013 700.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0329.42.2013 700.000 26 Đặt mua
5 Viettel 0375.38.2013 700.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0328.20.2013 700.000 21 Đặt mua
7 Viettel 0392.41.2013 700.000 25 Đặt mua
8 Viettel 0352.81.2013 700.000 25 Đặt mua
9 Viettel 0345.88.2013 5.000.000 34 Đặt mua
10 Viettel 035.397.2013 1.950.000 33 Đặt mua
11 Viettel 0329.75.2013 1.950.000 32 Đặt mua
12 Viettel 03.7878.2013 3.490.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0375.8.9.2013 1.050.000 38 Đặt mua
14 Viettel 033.568.2013 3.000.000 31 Đặt mua
15 Viettel 034.633.2013 860.000 25 Đặt mua
16 Viettel 0367.82.2013 1.290.000 32 Đặt mua
17 Viettel 0368.85.2013 1.390.000 36 Đặt mua
18 Viettel 0395.42.2013 910.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0386.51.2013 1.475.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0386.90.2013 910.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0365.89.2013 910.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0326.69.2013 3.690.000 32 Đặt mua
23 Viettel 0399.76.2013 1.250.000 40 Đặt mua
24 Viettel 0394.43.2013 1.980.000 29 Đặt mua
25 Viettel 0354.86.2013 770.000 32 Đặt mua
26 Viettel 0329.4.3.2013 900.000 27 Đặt mua
27 Viettel 0357.66.2013 1.100.000 33 Đặt mua
28 Viettel 0389.78.2013 1.300.000 41 Đặt mua
29 Viettel 0384.16.2013 1.000.000 28 Đặt mua
30 Viettel 0396.73.2013 1.500.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0349.08.2013 3.000.000 30 Đặt mua
32 Viettel 0369.61.2013 910.000 31 Đặt mua
33 Viettel 0346.44.2013 980.000 27 Đặt mua
34 Viettel 036.233.2013 2.050.000 23 Đặt mua
35 Viettel 0375.07.2013 650.000 28 Đặt mua
36 Viettel 0355.7.3.2013 833.000 29 Đặt mua
37 Viettel 0377.6.1.2013 840.000 30 Đặt mua
38 Viettel 037.299.2013 2.550.000 36 Đặt mua
39 Viettel 0358.6.4.2013 840.000 32 Đặt mua
40 Viettel 0399.19.2013 910.000 37 Đặt mua
41 Viettel 0344.06.2013 840.000 23 Đặt mua
42 Viettel 0368.5.7.2013 1.100.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0363.72.2013 1.325.000 27 Đặt mua
44 Viettel 0335.37.2013 970.000 27 Đặt mua
45 Viettel 0374.91.2013 700.000 30 Đặt mua
46 Viettel 0386.06.2013 910.000 29 Đặt mua
47 Viettel 03.28.11.2013 4.410.000 21 Đặt mua
48 Viettel 0327.63.2013 910.000 27 Đặt mua
49 Viettel 0367.25.2013 1.280.000 29 Đặt mua
50 Viettel 0386.39.2013 1.580.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0335.63.2013 910.000 26 Đặt mua
52 Viettel 0365.83.2013 910.000 31 Đặt mua
53 Viettel 0376.81.2013 910.000 31 Đặt mua
54 Viettel 0376.30.2013 1.300.000 25 Đặt mua
55 Viettel 0395.81.2013 910.000 32 Đặt mua
56 Viettel 0368.75.2013 1.650.000 35 Đặt mua
57 Viettel 0385.68.2013 2.900.000 36 Đặt mua
58 Viettel 0398.50.2013 735.000 31 Đặt mua
59 Viettel 0326.51.2013 1.100.000 23 Đặt mua
60 Viettel 0326.97.2013 1.500.000 33 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status